Home » Activities » TÖSED-BUSINESSTÜRK Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2021 - 19:00
TÖSED-BUSINESSTÜRK Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2021 - 19:00
Activity Date : 19/04/2021 19:00 Activity Location : Zoom Activity Speaker : Activity Fee : Free

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı saat 19.00’da Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Gündem :              

  1. 2020 yılı faaliyet raporunun sunulması- Başkan
  2. 2020 yılı bilançosu ve denetleme raporunun sunulması - Denetleme Kurulu
  3. 2020 yılı için Yönetim Kurulu’nun ibrasının oylamaya sunulması
  4. Genel Kurul üyelerinin soru ve temennileri

Gündeme eklemek istediğiniz bir konu var ise, lütfen 12 Nisan 2021 tarihine kadar bize bildiriniz.

Bu toplantıya katılmanızı, katılamadığınız takdirde katilan bir uyemize vekâlet yollamanızı önemle rica ederiz (email: INFO@TOSED.ORG).

 

L’Assemblée Générale ordinaire de notre Association aura lieu le lundi 19 Avril 2021 à 19h00 sur Zoom.

Ordre du jour :

La présentation du rapport d’activités de l’année 2020
La présentation du bilan financier 2020 et du rapport d’audit interne
Les questions et suggestions des membres de l’Assemblée Générale

Nous vous prions de nous communiquer jusqu’au 12 Avril 2021 vos suggestions éventuelles à  l’Ordre du Jour

Nous vous prions de participer à cette réunion. Au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’y participer, veuillez donner une procuration à un de nos membres effectifs et adresser cette procuration signée à INFO@TOSED.ORG.