Home » Activities » TÖSED-BUSINESSTÜRK Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2021 - 19:00
TÖSED-BUSINESSTÜRK Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Mayıs 2021 - 19:00
Activity Date : 05/05/2021 00:00 Activity Location : Zoom Activity Speaker : Activity Fee : Free

19 Nisan 2021 saat 19.00’da toplanması öngörülen Derneğimizin Olağan Genel Kurulu, kanunen yeterli çoğunluğun ilk toplantıda sağlanamaması üzerine, 5 Mayıs 2021 saat 19:00’a ertelenmiştir. Anılan gün ve saatte, yürürlükte olan sağlık tedbirleri sebebiyle yine sanal ortamda ve çoğunluk aranmakızın gerçekleştirilecektir.

Gündem :              

2020 yılı faaliyet raporunun sunulması- Başkan
2020 yılı bilançosu ve denetleme raporunun sunulması - Denetleme Kurulu
2020 yılı için Yönetim Kurulu’nun ibrasının oylamaya sunulması
Genel Kurul üyelerinin soru ve temennileri
Bu toplantıya katılmanızı, katılamadığınız takdirde katilan bir üyemize vekâlet yollamanızı önemle rica ederiz (email: INFO@TOSED.ORG).

 

L’Assemblée Générale ordinaire de notre Association initialement prévu pour le 19 Avril 2021 est reporté au 5 Mai 2021 à 19h00 vu que le quorum de présence n’a pas été atteint à la première convocation. L’Assemblée Générale se tiendra en ligne en considération des mesures sanitaires actuelles:

Ordre du jour :

La présentation du rapport d’activités de l’année 2020
La présentation du bilan financier 2020 et du rapport d’audit interne
Les questions et suggestions des membres de l’Assemblée Générale

Nous vous prions de bien vouloir participer à cette réunion. Au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’y participer, veuillez donner une procuration à un de nos membres effectifs et adresser cette procuration signée à INFO@TOSED.ORG.