Home » Activities » Cumhuriyet Konseri 2013
Cumhuriyet Konseri 2013
Activity Date : 29/10/2013 18:00 Activity Location : Conservatoire Royal de Bruxelles, Rue de la Régence 30, Bruksel Activity Speaker : Sayın Brüksel Büyükelçimiz Mehmet Hakan OLCAY Activity Fee : Free

President's Speech

[EN]
Your Excellency Ambassador Olcay,
Ladies and Gentlemen,

Thank you very much for honoring this year’s Turkish Republic Day concert with your presence.

The BusinessTürk-Brussels was founded as TÖSED in 1998 by people of Turkish origin living in Belgium, active in the business life.

The polyphonic classical music has been admired and produced in Turkey since the 19th century.

When the Turkish Republic, founded in 1923, evolved to become a democracy, the polyphonic music and a pluralistic society flourished.

As a European civic society organization, we cherish both and are committed to their development

Our aim is to contribute to the development of the mutual understanding between Turkey and Belgium and to Turkey’s EU membership process. Among our different fields of activity, the cultural dimension and especially the music has a particular role. The universal language of music has certainly more communicative power than politics and business.
As the Turkish poetic expression goes: “Bâki kalan bu kubbede, hoş bir sedâ imiş”. “What is everlasting under this dome, is a pleasant sound
------------------------------------------------------------------------------
[TR]
Ekselans, Değerli Konuklar

Bu akşam, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 90'inci yıldönümünü kutlamak amacı ile, Türkiye’nin Belçika büyükelçisi Sayın Mehmet-Hakan Olcay’ın himayelerinde düzenlediğimiz konsere hoş geldiniz. Katılımınız ile bizlere onur verdiniz.

BusinessTürk-Brussels, 1998 yılında Tösed adı ile Türkiye kökenli ve iş dünyasında etkin olan kişileri bir araya getiren bir girişim olarak kuruldu.

Çok sesli klasik müzik Türk sosyal yaşamında 19. yüzyıldan bu yana beğenilen ve icra edilen bir sanat alanı olmuştur. 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, demokratik evrimi ile eşzamanlı olarak çok sesli müzik ve çoğulcu bir toplum yapısı da gelişmiştir. Biz, bir Avrupalı sivil toplum kuruluşu olarak bu gelişimden mutluluk duyuyor ve destekliyoruz. Amacımız, Türkiye ile Belçika arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesine ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye doğru genişlemesi sürecine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevedeki etkinlik alanlarımız arasında kültürel boyutun ve özellikle müziğin özel bir konumu var. Müziğin evrensel dili, siyaset ve iş konularından çok daha etkili bir iletişim gücüne sahip.

Şairin dediği gibi : “Bâki kalan bu kubbede, hoş bir sedâ imiş”.
------------------------------------------------------------------------------
[FR]
Son Excellence,
Mesdames et Messieurs,

Vous honorez cette soirée avec votre présence. Sous les auspices de son excellence l'ambassadeur de Turquie, Monsieur Mehmet Hakan Olcay, nous célébrerons ensemble la 90ème anniversaire de la proclamation de la République turque.

BusinessTürk-Brussels a été fondé en 1998 sous le nom de TOSED par des personnes d'origine turque vivant en Belgique et actives dans le monde des affaires.

La musique classique a été admirée et produite en Turquie depuis le 19ème siècle. Alors que la République turque, fondée en 1923, a évoluée pour devenir une démocratie, la musique polyphonique et une société pluraliste ont prospérées. En tant qu'une organisation de la société civile européenne, nous chérissons et promouvons les deux, la musique et le pluralisme. Notre objectif est de contribuer au développement de la compréhension mutuelle entre la Turquie et la Belgique et au processus de l’élargissement de l'Union européenne vers la Turquie. Parmi nos différents domaines d'activité, la dimension culturelle et surtout la musique a un rôle particulier. Le langage universel de la musique a certainement un pouvoir plus communicatif que la politique et les affaires.

Comme, une expression poétique turc le souligne: “Bâki kalan bu kubbede, hoş bir sedâ imiş”.
«Ce qui est éternel sous ce dôme, c'est un son agréable"

------------------------------------------------------------------------------
[NL]
Uwe Excellentie Ambassadeur Olcay,
Dames en heren,

Allereerst wil ik u allen bedanken voor uw aanwezigheid op deze editie van het concert gegeven ter gelegenheid van de nationale dag van de Turkse Republiek.

BusinessTürk-Brussels werd opgericht als TÖSED in 1998 door mensen van Turkse origine die in België wonen en actief zijn in het zakenleven.

De polyfone klassieke muziek wordt in Turkije reeds sinds de 19e eeuw bewonderd en geproduceerd

Toen de Turkse Republiek, gesticht in 1923, evolueerde naar een democratie, floreerden de polyfone muziek en de pluralistische samenleving.

Als een Europese maatschappelijke organisatie koesteren we hen beide en zijn we tevens toegewijd aan hun ontwikkeling.

Ons doel is dan ook om bij te dragen tot de ontwikkeling van een wederzijds begrip tussen Turkije en België enerzijds en tot het proces van Turkije ’s EU-lidmaatschap anderzijds.

Tussen onze verschillende werkterreinen door, speelt de culturele dimensie, en dan vooral de muziek, een zeer uitgesproken en bijzondere rol.

De universele taal van de muziek, heeft zonder twijfel veel meer communicatieve kracht dan de politiek en het zakenleven.

Zoals de Turkse poëtische uitdrukking luidt;
“Bâki kalan bu kubbede, hoş bir sedâ imiş”

“Wat eeuwigdurend is onder deze koepel, is een aangenaam geluid”


Image Gallery (38)