Home » Activities » Nöropolitika üzerine konferans
Nöropolitika üzerine konferans
Activity Date : 30/06/2020 16:30 - 30/06/2020 17:30 Activity Location : Video Konferans Activity Speaker : Activity Fee : Free

NÖROPOLİTİKA ÜZERİNE VİDEOKONFERANS
30 Haziran 2020 Salı, 16.30-17.30 (CET)
Covid-19 Sonrasında Yeni bir Dünya İnşa Etmek: Sosyal Davranışların Nörobilimi
Yalçın ŞAHANKAYA, İş İnsanı, United Business Institute-Brussels Yarı-Zamanlı Öğretim
Görevlisi, TÖSED-BUSINESSTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Sinan CANAN, Nörobilim Uzmanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Mind Hub
Yönetim Kurulu Başkanı
Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi
Dilek AYDIN, TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilcisi-Brüksel
Moderatör: Işıl ERGEÇ, Bağımsız Hukuki Danışman, Mind Hub Yönetim Kurulu Üyesi
Covid-19 süreci tüm dünyada beklentilerimizin çok ötesinde değişimlere neden oluyor. Sosyal
yapımız, çalışma hayatımız, eğitim ve aile hayatımız bu değişimlerden çok farklı düzeylerde
etkileniyor. Geleceğin belirsizliği tüm alanlarda insanları farklı ve daha önce
deneyimlemedikleri duygulanım ve davranışlara sürüklüyor. Her dönemde olduğu gibi insan
davranışlarının temel özelliklerini anlamak ve insanların değişmeyen ihtiyaçlarını fark etmek,
bu gibi dönemlerde kritik kararlar almak zorunda olan ve belirsizliğin varacağı olası noktaları
öngörmek isteyen herkes için kaçınılmaz bir gereklilik. Nörobilimin en son bulguları ışığında
insan davranışlarını inceleyen sosyal nörobilim, bize bu konuda oldukça faydalı ve üzerinde
düşünmemiz gereken ipuçları veriyor. İnsanın temel evrimsel ayarları ve aşırı gelişmiş sinir
sisteminin temel çalışma mantığının kökenlerine baktığımızda, günümüzün bu belirsizlik
dünyasında nasıl yeni yollar bulabileceğimize dair aydınlatıcı fikirler geliştirebiliyoruz. İnsanın
Fabrika Ayarları teorisi temelinde tartışacağımız nöropolitik prensipler, içinde yaşadığımız bu
sıra dışı günlerde hepimize, hem kendi hayatımıza hem de insanlığın geleceğine dair önemli
mesajlar verecek.
Değerli konuşmacılarımızın yapacağı açılış paylaşımlarının ardından, katılımcılarımızın konuya
kendi arka planlarından, çalışma alanlarından ve bakış açılarından yaklaşımlarını ortaya
koyacakları interaktif bir sohbet ortamı öngörüyoruz.
Videokonferansa katılmak için bağlantı:
https://us02web.zoom.us/j/87112432901?pwd=eG52MzhsZTIwK1VtQkJMNE1lcngydz09
Meeting ID: 871 1243 2901
Password: 579361