Home » Activities » Secimli Genel Kurul 2020
Secimli Genel Kurul 2020
Activity Date : 04/03/2020 19:00 - 04/03/2020 21:30 Activity Location : BECI - Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles Activity Speaker : N.A. Activity Fee : Free

Derneğimizin seçimli Genel Kurul toplantısı 4 Mart 2020 tarihinde Avenue Louise 500, 1050 Brüksel adresinde, Brüksel Ticaret Odası, BECI salonlarında yapılacaktır.

Seçimli genel kurulda bir sonraki dönem Başkanlık ve Yönetim Kurulu için seçim yapılacaktır.

Geçtiğimiz iki yıllık dönemde, siz üyelerimizin de desteğiyle başarılı bir yönetim sergileyen hâlihazırdaki başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri tüzüğümüze de uygun olarak önümüzdeki iki yıllık dönemde de TÖSED-BUSINESSTÜRK yönetimine taliptir.  

Yine tüzüğümüze uygun olarak, başkan olmak isteyen veya Yönetim Kurulu’nda yer alarak derneğimize katkıda bulunmak isteyen ve tüzüğümüze göre aykırı bir durumu olmayan üyelerimizin 28 Şubat 2020 akşamına kadar info@tosed.org adresine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyeliklerine aday sayısının gereken sayıdan fazla olması durumunda kapalı oylama yoluyla seçim yapılacaktır.

2019 yılı aidatını ödemeyen ve üyelikleri askıya alınan üyelerimiz tüzük gereği bu Genel Kurul’a katılamayacaklardır.

Genel Kurul’a katılma hakkı olup mazeretleri nedeniyle katılamayacak üyelerimizin katılabilecek başka bir üyeye ekteki formu kullanarak vekâlet vermelerini rica ediyoruz.

Toplantıya katılacak her üye en fazla bir adet vekâletname kullanabilecektir.

Genel Kurul toplantısında tüzüğümüzde yer alan iki konuda tüzük değişikliği karara bağlanacaktır. Tüzük değişiklikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, siz üyelerimize genel kuruldan 15 gün önce yazılı olarak bildirilecektir.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1 – Tüzük Değişikliği

2 – Başkanlık Divanı oluşturulması

3 – Gündemin okunması ve onayı

4 – Başkanın 2018 – 2020 dönemindeki çalışmalar hakkında genel kurula bilgi vermesi

5 – Mali raporun açıklanması

6 – Denetçi Kurulu raporunun okunması ve açıklamaları

7 – Yönetimin 2019 yılı için ibrası

8 – Bir sonraki Başkan ve Yönetim Kurulu için seçimler

9 – Yeni başkanın teşekkür konuşması

10 - Diğer

 

 

 

The General Assembly of TÖSED - BUSINESSTÜRK will be held on 4 March 2020 at Avenue Louise 500, 1050 Brussels, Brussels Chamber of Commerce, BECI halls.

During this Meeting elections will also be held for the next term Presidency and Board of Directors.

Our current president and members of the board, who have been successful in the past two years with the support of our members, will again appear as candidate for the management of TÖSED-BUSINESSTÜRK for the next two years, in accordance with our regulations.

Again in accordance with our regulations, our members who wish to become president or who want to contribute to our association by taking part in the Board of Directors and who do not have a contradictory situation against our regulations should apply in writing to info@tosed.org until the evening of February 28, 2020.

If the number of candidates is more than the required number for the Presidency and the Board, elections will be made through closed voting.

Our members who did not pay the 2019 membership fee and whose memberships are suspended will not be able to attend this General Assembly in accordance with the regulations in place.

We kindly request from our members, who have the right to attend the General Assembly but cannot attend due to their excuses, to give proxy to another member using the attached form.

Each member attending the meeting can use maximum one proxy.

In the General Assembly meeting, some amendments to the regulations will be voted and decided on two issues. Detailed information about these amendments will be notified to our members in written 15 days before the general assembly.

 

AGENDA

 

1 - Regulation Amendment

2 - Establishing a Presidency Council for the general assembly

3 - Reading and approval of the agenda

4 – Provision of Information to the general assembly about the activities in 2018-2020 period

5 - Disclosure of the financial report

6 - Reading of the Board of Auditors report and explanations

7 - Management's release for 2019

8 - Elections for the next term President and Board of Directors

9 – Thank you speech of the new president

10 - Other